Vzdělávání

JURISTRANS nabízí specializované jazykové kurzy pro právníky šité na míru konkrétním potřebám konkrétních klientů.

Všechny naše jazykové kurzy pro právníky jsou koncipovány a dodávány zahraničními lektory-právníky a seznamují studenty nejen se specifickým jazykem užívaným v dané oblasti práva, ale také se souvisejícími základními právními principy a procedurami.

Na přání jsme schopni zorganizovat také semináře na téma angličtiny v účetnictví a terminologie IFRS a GAAP.

Abychom vaše potřeby co nejlépe zmapovali a mohli pro vás zdarma připravit nabídku šitou na míru, prosíme vás nejprve o vyplnění následující ankety.


Anketa potřeb speciálního jazykového vzdělání
Past Courses - Testimonials