Účetní & auditorské překlady

Na českém trhu existuje permanentní a citlivý nedostatek překladatelů, kteří dokáží kvalifikovaně a korektně překládat účetní a auditorské texty náročnějšího charakteru.

Je to dáno především tím, že tento typ textů dokáží opravdu kvalitně a kvalifikovaně překládat pouze odborníci na danou tématiku. A ti se zase v drtivé většině překlady profesionálně nezabývají.

JURISTRANS přijal tuto výzvu a rozhodl se vyjít vstříc této poptávce. Proto vám nyní můžeme nabídnout novou linii technických překladů:

ÚČETNÍ A AUDITORSKÉ PŘEKLADY
z ČEŠTINY do ANGLIČTINY a z ANGLIČTINY do ČEŠTINY

Pro zajištění těchto překladů jsme sestavili speciální tým vedený Robertem Mládkem špičkovým odborníkem na překlad účetní a auditorské terminologie a problematiku komparace existujících odborných standardů (IFRS, US GAAP atd.).

Robert Mládek je rodilým mluvčím angličtiny, vyrostl v USA, kde vystudoval (University of San Francisco) a získal auditorskou (KPMG) a účetní (Waller, Williams & Co) praxi. Od roku 1995 žije v České republice, kde pracuje jako poradce (GAAP.cz, s.r.o.), autor ("Světové účetnictví I, II a III", "Účetnictví versus Accounting") a školitel (1. VOX a.s.).

Robert Mládek vede náš speciální překladatelský tým složený z odborníků na danou tématiku s příslušným vzděláním a zkušenostmi, kteří se dělí do dvou kategorií:

  • odborníci z praxe
  • akademikové

Naše účetní a auditorské překlady do ANGLIČTINY jsou buď prováděny rodilými mluvčími anglického jazyka nebo procházejí korekturou kvalifikovanými korektory – rodilými mluvčími anglického jazyka.

Více o Robertu Mládkovi a jeho aktivitách se dozvíte zde.

FINANČNÍ ZPRÁVY A ÚČETNÍ VÝKAZY
SESTAVENÉ DLE
STANDARDU IFRS

Na základě nařízení Evropské unie 1606/2002 a § 19 zákona o účetnictví, všechny veřejně obchodované české společnosti musí (od roku 2005) publikovat finanční zprávy sestavené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Na českém trhu jsou již existují firmy, které si uvědomují, že finanční závěrka sestavená podle standardů IFRS není určena pouze státním úředníkům, ale především investorům (současným i potenciálním), obchodním partnerům, zákazníkům nebo široké veřejnosti, kteří si právě na jejím základě o firmě a jejím působení vytváří obraz.

Právě pro tyto klienty je určena naše nová služba:

IFRS VÝROČNÍ ZPRÁVY V ANGLIČTINĚ

Na základě definovaných podkladů pro vás sestavíme výroční finanční zprávy v anglickém jazyce dle standardu IFRS, a to odborníkem, který:

  • je rodilým mluvčím anglického jazyka
  • je expertem na IFRS
  • je expertem na to, jak prezentovat vaši společnost a její finanční informace v co nejlichotivějším možném světle

* Tuto službu zatím poskytujeme v omezeném rozsahu, proto nejsem schopni vždy garantovat, že budeme schopni vyhovět požadavkům na expresní termíny vyhotovení.