Tlumočení

Velmi rádi vám zajistíme také tlumočnické služby na vaše jednání, konference a další akce. Obsah tlumočeného projevu musí být v souladu s odborným zaměřením JURISTRANS.

JURISTRANS poskytuje tři druhy tlumočnických služeb:

  • tlumočení doprovodné
  • tlumočení konsekutivní
  • tlumočení konferenční

Tlumočení doprovodné

Doprovodné tlumočení se užívá v případech, kdy je třeba cizojazyčnému publiku sdělit nejpodstatnější body, převést to nejzásadnější z projevu řečníků, sdělit důležité informace nebo zodpovědět obecné dotazy.

Tlumočení konsekutivní

Konsekutivní tlumočení je, jak sám název napovídá, výkon, kdy projev tlumočníka následuje více či méně bezprostředně po projevu řečníka a plně převádí jeho obsah do řeči publika.

Tlumočení konferenční

Konferenční tlumočení je známé také jako tlumočení kabinové. Tlumočník sedí ve zvukotěsné kabině, prostřednictvím sluchátek se soustředí na pronášený projev a okamžitě tlumočí právě vyslechnuté přes mikrofon do sluchátek posluchačů. Konferenční tlumočení vyžaduje vysokou profesionalitu, nasazení a koncentraci.

Při konferenčním tlumočení, jehož délka přesahuje 1/2 hodiny, je třeba nasazení 2 tlumočníků, kteří se u mikrofonu střídají.

V případech, kdy se u konferenčního tlumočení vyskytuje 3 a více jazyků, z nichž a do nichž se tlumočí, je třeba na každý další jazyk, u něhož délka tlumočení přesahuje 1/2 hodiny, nasazení dalších 2 tlumočníků.

JURISTRANS poskytuje dva základní typy konferenčního tlumočení:

  • konferenční tlumočení – vysoká konsekutiva (s tlumočnickým zápisem)
  • konferenční tlumočení – simultánní

V případě zájmu o předběžnou cenovou kalkulaci konkrétní tlumočnické zakázky nás prosím kontaktujte.

Stornopoplatky

Kvalitní tlumočníci jsou na trhu vysoce žádaní a vzhledem k tomu, že práce tlumočníků se plánuje na delší dobu dopředu, je pro tlumočníka téměř nemožné sehnat jinou práci za práci zrušenou na poslední chvíli.

Při pozdním zrušení objednaného tlumočení účtujeme tzv. stornopoplatky.

Výše a podmínky uplatnění stornopoplatků pro konkrétní tlumočnickou akci jsou vždy uvedeny v příslušné závazné objednávce tlumočnických služeb.