O nás

Jsme agentura specializující se od r. 2006 na překlady právních textů a účetních a auditorských textů, právně-jazykové vzdělávání a některé další právně-jazykové služby.

Poskytujeme profesionální služby všem, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s potřebou odborného, věrného a citlivého překladu svých právních dokumentů, zvládnutí cizího jazyka pro jeho specifické užití na poli práva a v dalších oblastech, kde se setkávají právo, jazyk a kultura.

Naším cílem je stavět lepší most mezi světem práva a světem kultur a jazyků.

Mlčenlivost

Protože pracujeme s materiály právní povahy, jsme si samozřejmě plně vědomi důvěrnosti poskytnutých informací a proto vám zaručujeme naprostou mlčenlivost o veškerých informacích, o kterých se během spolupráce s vámi nebo v souvislosti s ní dozvíme s výjimkou případů vymezených zákonem. Mlčenlivostí jsou vázáni i naši spolupracovníci, kteří s vašimi materiály přicházejí nebo mohou přicházet do styku.