Nový občanský zákoník - glosář vybraných termínů

Nový občanský zákoník - glosář vybraných termínů Nový občanský zákoník - glosář vybraných termínů
 beneficientbeneficiary 
 cena zvláštní oblibypretium affectionis 
 členská žalobamember's action 
 dědická smlouvawill contract 
 dílčí členské schůzepartial meeting of members 
 dlužní úpisbill of debt 
 dotěrné obtěžováníintrusive advertising 
 dovětekcodicil 
 družstevní podílco-operative member share 
 důchodannuity 
 finanční zárukafinancial guarantee 
 fundacefoundation 
 hlavní spolekmaster association 
 informační deskacooperative's noticeboard 
 inventářinventory 
 jednorázový vkladone-time deposit 
 kmenový listordinary share certificate 
 komanditní sumalimited partner's liability 
 kumulativní hlasovánícumulative voting 
 kusová akcieNPV (no par value) share 
 likvidační podstataliquidated assets 
 malé družstvosmall cooperative 
 mimořádná cena věciexceptional price 
 množné pojištěníduplicate insurance coverage 
 náhradní mateřstvígestational surrogacy 
 náhradnictvísubstitute heirship 
 náhradnictví při odkazechsubstitute legateeship 
 nájem prostoru sloužícího podnikánícommercial lease 
 nápomoc při rozhodovánísupported decision making 
 neúměrné zkrácenílaesio enormis 
 obezřetná investiceprudent investment 
 obchodní závodcommercial establishment 
 obmyšlenýbeneficiary 
 obnosové pojištěnífixed sum insurance 
 obtížení odkazemburdening with the execution of bequest 
 obvyklé vybavení rodinné domácnostifamily household standard amenities 
 odbytnéone-time settlement 
 oddělení ze spoluvlastnictvídivision of co-ownership / partition of co-ownership interests 
 odkazbequest/legacy, devise 
 odkaz dětem a příbuznýmbequest to children and relatives 
 odkaz pohledávkylegacy of claim/release of indebtedness 
 odkaz věcí určitého druhuspecific bequest 
 odkazovníklegatee/devisee 
 odklad oddělení ze spoluvlastnictvídeferred division of co-ownership / deferred partition of co-ownership interests 
 odkupné(cash) surrender value 
 odštěpný závodbranch 
 odvozená právní osobnostderived legal personality 
 ochuzenýunjustly impoverished 
 opora cizí stavbyservitude of support / oneris ferendi 
 osvojení zletiléhoadoption of an adult 
 ovladatelné přírodní sílycontrollable forces of nature 
 pachtusufructuary lease 
 pacht závoduusufructuary lease of an enterprise 
 pachtovnéusufructuary rent 
 pachtovní rokusufructuary lease year 
 pachtýřusufructuary lessee 
 péče řádného odborníkacare of a qualified professional 
 platební účetpayment account 
 pobočný spoleksubsidiary association 
 pododkazsub-bequest 
 podpojištěníunderinsurance / condition of average 
 podpůrcesupporter  
 podzemní stavba se samostatným účelovým určenímunderground structure with autonomous purpose 
 pojistný zájeminsurable interest 
 povolání do funkceinstallment into office (CORPORATIONS - § 155 et. seq.) / appointment (WILL EXECUTOR - § 1153 et. seq.) 
 povolaný dědicnamed heir 
 požívací právousufruct 
 právní osobnostlegal personality 
 právo na svod dešťové vodystillicide (right of) 
 právo pastvyright of pasture 
 právo stavbysuperficies (right of) 
 prohrávající strana (při sázce/loterii)loser (note: in the law of wagers, gaming and lotteries) 
 propachtovaná věcusufructuary lease (object) 
 propachtovatelusufructuary lessor 
 předběžné prohlášeníanticipatory declaration 
 předkupníkpreemptor 
 přednostní odkazprelegacy 
 přepojištěníover-insurance 
 přestavekencroachment of building (on just terms) 
 převzetí majetkuproperty transfer acceptance 
 přídatné spoluvlastnictvíaccessory co-ownership 
 příkaztestamentary condition subsequent 
 přírůstek - přirozený, smíšený, umělýaccession - natural, mixed, artificial 
 příslib odměnypublic promise of reward 
 přislibujícípromisor 
 režim oddělených jměníseparate property regime 
 režim založený rozhodnutím souducommunity property regime by court injunction 
 rodinný závodfamily-owned business 
 rovné poděleníequal distribution (of an estate share / probate law) 
 rozhodčí komisearbitration committee 
 rozhradacommon boundary 
 rozmnoženinareproduction 
 shromáždění delegátůmeeting of delegates 
 slabší stranaweaker party 
 služebnost"servitude (cf. ""reálné břemeno"" - profit)" 
 služebnost bytuestate reservation servitude 
 služebnost inženýrské sítěutility servitude (utility easement) 
 služebnost okapu(servitude of) stillicide 
 služebnost pastvyservitude of pasture 
 služebnost rozlivuservitude of waterworks emplacement and flow of floodwater 
 služebnost stezky/průhonu/cestyservitude of footpath/servitude of driving cattle ('servitus actus')/servitude of way 
 smlouva o nápomocisupported decision making agreement 
 smluvený režimcommunity property regime by contract 
 sociální družstvosocial cooperative 
 soupisestate inventory 
 soupojištěníco-insurance 
 správní radaAdministrative Board 
 společenství jměnícommunity of common property 
 spolekassociation 
 správce cizího majetkutrustee 
 správce společné věcico-ownership property representative 
 status veřejné prospěšnostipublic benefit status 
 statutární ředitelstatutory director 
 stavební platcompensation for right of superficies (regular) 
 stržgully 
 svéprávnost(legal) capacity 
 svěřenské nástupnictví(fideicommissary) substitution 
 svěřenský fondtrust fund 
 svévolewantonness 
 škodolibostmalice 
 švagrovstvíin-law relationship 
 ústavinstitute 
 ustavení právnické osobyincorporation 
 ustavující schůzefounding/constitutive meeting 
 utvrzení dluhudebt reaffirmation 
 úvěrovanýborrower 
 úvěrujícícreditor 
 uvolněný odkazlegatee-less bequest/legacy/devise 
 uvolněný podílheirless estate share 
 veřejná prospěšnostpublic benefit 
 veřejný rejstříkpublic register 
 veřejný statekpublic good 
 vícenásobné pojištěnímultiple insurance 
 vkladní listcertificate of deposit 
 vstupní vkladsubscription share 
 vydlužitelborrower 
 vyhrávající strana (při sázce/loterii)winner (note: in the law of wagers, gaming and lotteries) 
 výměneklife estate reservation 
 výměnkářlife tenant 
 výprosaprecarium / gratuitous bailment 
 výprosníkbailee 
 vypsání cenyprize offer 
 výpůjčkaloan for use / commodatum 
 vytěžené plody a užitkyobtained fruits and enjoyed uses 
 zachraňovací nákladymitigation costs 
 zakladatelské právní jednánífounding legal act 
 základní členský vkladminimum membership contribution 
 zapůjčitellender 
 zápůjčkaloan for consumption / mutuum 
 zastavenípledge 
 zastupitelná věc(res) fungible(s) (note: mostly used in plural) 
 závazky z právního jednání jedné osobyobligations from unilateral legal acts 
 závdavekearnest money 
 zcizení dědictvíalienation of estate 
 zdánlivé právní jednánínon existent legal act / non negotium 
 zemědělský pachtagricultural usufructuary lease 
 zřeknutí se dědického právawaiver of a right of inheritance 
 zuživatelná věcusable goods 
Nový občanský zákoník - glosář vybraných termínů