Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2013-11-27 09:54:41

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

EXEKUCE, EXEKUTOR ATD.

„Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.“

execution / enforcement proceedings 

exekuční návrh – execution petition

exekutor (UK, AU) – sheriff / (US) – sheriff (někde marshal)
vykonavatel soudního exekutora (UK) – bailiff

Pozn. funkci vykonavatele soudního exekutora může být dle místní praxe zastávat např. sheriff’s deputy nebo sám sheriff apod.

Zažitý obecný termín pro orgán vykonávající exekuční titul je „levying officer“.

exekuční titul – writ of execution

Pozn. I když v českém právu může jako exekuční titul sloužit i jiný podklad, než rozhodnutí soudu (např. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo listiny, jejichž výkon připouští zákon) a „writ“ je v anglosaském prostředí typicky vydáván soudem (i když v Common Law tradicích nemusí být vydán výhradně soudem), doporučujeme tento termín pro překlad českého „exekučního titulu“ (případně s uvedením českého termínu v závorce a odkazem na jeho definici dle českého práva).

WRIT OF EXECUTION je nejobecnější termín a může zahrnovat výkon rozhodnutí různými způsoby, jako např. obstavení bankovního účtu, zajištění držby věci (viz WRIT OF POSESSION níže), obstavení a prodej majetku apod.

V praxi se WRIT OF EXECUTION někdy užívá pro obstavení / zajištění finančních prostředků povinného a v případě jiného způsobu výkonu rozhodnutí k uspokojení oprávněného se používá konkretizovanějších titulů, jako např. 

WRIT OF POSESSION – příkaz k „zajištění držby“ věci, která se nachází v držbě povinného, ve prospěch oprávněného

WRIT OF (SEIZURE) AND SALE – příkaz ke konfiskaci/zabavení majetku ve prospěch oprávněného za účelem jeho následného prodeje k uspokojení dluhu

WRIT OF ATTACHMENT - předběžné opatření spočívající v nařízení obstavení majetku za účelem zajištění práv oprávněného   
ad.

viz např.
http://www.courts.ca.gov/documents/ej130.pdf

oznámení o exekuci – notice of levy   

viz např.
http://www.courts.ca.gov/documents/ej150.pdf

dražba – execution sale

V různých jurisdikcím se mohou používat mírně odlišné termíny, příp. identické termíny s jistými obsahovými odlišnostmi.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK