Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-11-18 19:42:34

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

DISPOZIČNÍ ZÁSADA (DISPOZICE)

DISPOZIČNÍ ZÁSADA (DISPOZICE) je princip českého práva, který se týká možností a práv účastníků řízení ovládat předmět tohoto řízení.

DISPOZIČNÍ ZÁSADA = možnost účastníků řízení s řízením nakládat, řízení ovládat; práva účastníků řízení, jejichž uplatněním vymezují a ovlivňují předmět řízení (nikoli jeho procesní stránku).

Příklady DISPOZICE (UPLATNĚNÍ DISPOZIČNÍ ZÁSADY):

-    omezení rozsahu žaloby
-    zpětvzetí (úplné/částečné)
-    kompenzační námitka/vzájemný návrh
-    opravné prostředky
-    odvolání atp.

(POZN. Některé konkrétní aplikace dispoziční zásady ve vymezených situacích lze nalézt v OSŘ § 95 a násl.)

ZDE JE POPIS SROVNATELNÉHO KONCEPTU V ANGLOSASKÉM PRÁVU:

“Comparable principles exist – for example it is said to be the principle that “a plaintiff is master of his complaint" (or master of her complaint, its complaint, etc.). That means that the plaintiff, not the court or defendant, decides what to complain about, what facts to plead, and on what legal theory to seek relief, and from what court, etc.  Similarly, a party to whom a decision is adverse is to decide which issues to appeal (and which ones not to, or indeed whether to appeal at all), and that decision may limit what issues the court can consider.”

Jako významově nejbližší překlad tedy doporučujeme:

„MASTERY OF ONE’S COMPLAINT/PETITION/ACTION/APPEAL” etc.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK