Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-09-15 12:19:14

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

EXECUTE AND DELIVER (AGREEMENT, CONTRACT)

Na konci některých smluvních dokumentů se objevuje následující formulace:

„IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has itself or by its duly authorized representative or representatives duly executed and delivered this Agreement as of the day, month and year written below.“

nebo její obdoba.

Výraz „DELIVER“ v tomto kontextu působí nezvykle, překladatelé se často brání přeložit jej v obvyklém smyslu a uchylují se k různým kreativním způsobům jeho překladu, jako např. „stvrdit…“, resp. jej nepřekládají vůbec.

Nicméně výraz „DELIVER“ v tomto kontextu znamená prostě to, že strany si po sepsání a uzavření smlouvy/dohody („EXECUTE“) vzájemně předaly („DELIVER“) její vyhotovení.

Není tedy „podivné“, ale naopak přesné překládat v zamýšleném smyslu (například):

…Parties duly executed and delivered this Agreement as of the day, month and year…“

…Strany řádně uzavřely/podepsaly a vzájemně si předaly vyhotovení této Dohody v den, měsíc a rok…“

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK