Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-07-15 12:21:36

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

SPOLUÚČAST - POJIŠTĚNÍ

Základní terminologie užívaná v bankovnictví a pojišťovnictví je jednou z nejustálenějších a nejkonzervativnějších, a to nejen v Common Law zemích.

Co se týče spoluúčasti pojištěnce (pojistníka) na pojistném plnění, existují v podstatě dva zavedené termíny: EXCESS (UK a Commonwealth Countries) a DEDUCTIBLE (USA).

Teoreticky platí, že EXCESS by měl představovat spoluúčast pojištěnce, jejíž úhradou je podmíněna následná úhrada pojistného krytí pojistitelem, a DEDUCTIBLE pak spoluúčast pojištěnce, jejíž výše se odečítá od úhrady vyplacené pojistitelem. Nicméně v praxi se termíny v tomto smyslu v podstatě neužívají a rozlišení ohledně postupu při úhradě spoluúčasti je obvykle věcí konkrétní pojistné smlouvy resp. platné úpravy.

EXCESS

1. COMPULSORY EXCESS - POVINNÁ SPOLUÚČAST
2. VOLUNTARY EXCESS - DOBROVOLNÁ SPOLUÚČAST

Pozn. V některých případech se dále vyskytuje rovněž termín "POLICY EXCESS" v rozlišení od "COMPULSORY EXCESS", a to ve smyslu základní povinné spoluúčasti, stejné pro všechny pojištěnce (dané pojišťovny resp. nějakého širšího segmentu). V tomto případě pak "COMPULSORY EXCESS" znamená povinnou spoluúčast sjednanou v jednotlivých pojistných smlouvách dle míry pojistných rizik atp.

Stručné vysvětlení s několika příklady viz zde (UK): http://www.confused.com/home-insurance/ … -voluntary

INSURANCE DEDUCTIBLE

1. MANDATORY DEDUCTIBLE - POVINNÁ SPOLUÚČAST
2. OPTIONAL DEDUCTIBLE - DOBROVOLNÁ SPOLUÚČAST

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK