Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2017-01-25 14:20:27

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

PODPŮRCE, SMLOUVA O NÁPOMOCI (NOZ)

Koncept „podpůrce“ a „nápomoci“, vtělených do nového občanského zákoníku (NOZ), vychází primárně z OSN Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). 

Obecně jde o vyjádření trendu poskytnout lidem s duševní či vývojovou poruchou v rámci lidských práv co největší možnost svobody rozhodování, a tedy o snahu o posun od institutů opatrovnictví a zákonného zastupování (rozhodování za druhého) k alternativním institutům nápomoci (vlastní rozhodování s pomocí druhého).

Legislativa, přijatá v tomto směru v různých zemích a institucionalizující vztah mezi podpůrcem a podporovaným, užívá různé terminologie, nicméně jak na úrovni této legislativy (v anglicky hovořících zemích), tak na úrovni různých lidskoprávních a zájmových organizací touto tématikou se zabývajících, existuje poměrně široká shoda na těchto základních termínech:

NÁPOMOC – SUPPORT
PODPŮRCE – SUPPORTER
NÁPOMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ  - SUPPORTED DECISION MAKING
SMLOUVA O NÁPOMOCI – SUPPORTED DECISION MAKING AGREEMENT

!V TOMTO SMYSLU JSME NYNÍ PROVEDLI I ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH TERMÍNŮ V NAŠEM „GLOSÁŘI VYBRANÝCH TERMÍNŮ“ (NOZ, ZOK), KTERÝ JE UMÍSTĚN NA NAŠEM WEBU – http://www.juristrans.cz/noz-glosar.php!

COUNTRIES WITH SUPPORTED DECISION MAKING LAWS:

USA – Texas

Canada – several provinces

Sweden

UK (Independent Mental Capacity Advocate)

Israel

Norway

Czech Republic

Germany (systém kombinující zákonnou péči/zastoupení s nápomocí vázanou na projevená přání a vůli podporovaného - Betreuung)

sources:
https://www.une.edu/pdfs/wehry-fact-sheet (2013)
http://autisticadvocacy.org/wp-content/ … tro-v3.pdf
http://www.wcag2016.de/fileadmin/Medien … _short.pdf

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK