Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2013-12-09 16:55:03

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI (LIQUIDATION)

US

DISSOLUTION (zrušení společnosti vč. jejího výmazu z veřejného rejstříku)
LIQUIDATION (vypořádání závazků a pohledávek a převod zbývajícího majetku na účastníky společnosti: likvidace majetkové podstaty společnosti)

LIQUIDATION je obecně proces vypořádání závazků a pohledávek a převodu zbývajícího majetku (obvykle formou zpeněžení) na účastníky společnosti.

V tomto smyslu musí tedy každá společnost (korporace s právní subjektivitou) projít před svým zánikem procesem LIQUIDATION.

Její právní rámec se liší stát od státu, někde je třeba oficiálně jmenovat likvidátora, někde tomu tak není atd. Avšak z hlediska daňových zákonů musí proces LIQUIDATION v nějaké podobě vždy proběhnout.

DISSOLUTION znamená obecně zrušení registrované existence společnosti, tj. její výmaz z veřejného rejstříku.

K DISSOLUTION může v některých případech dojít i bez ohledu na to, zda proběhla LIQUIDATION, tzn. společnost může být oficiálně zrušena a vymazána z veřejného rejstříku (např. z důvodu neuhrazení některých daní a poplatků), nicméně společnost může i nadále pokračovat v činnosti a z hlediska daňových předpisů nedochází k jejímu zániku až do doby, kdy proběhne řádná LIQUIDATION.

Zajímavý článek na toto téma např. zde:

http://ww2.cfo.com/accounting-tax/2008/ … ssolution/


UK, SCOTLAND, IRELAND

V UK existují v zásadě čtyři způsoby zrušení společnosti:

1.    VOLUNTARY STRIKE-OFF („zrušení bez likvidace“) – zrušení společnosti bez likvidace, o něž je možno požádat při splněných specifických zákonem stanovených podmínek

2.    MEMBERS’ VOLUNTARY LIQUIDATION – dobrovolná likvidace solventní společnosti na návrh jejích účastníků / statutárních orgánů; předepsaný postup vyžaduje mj. čestné prohlášení o solventnosti a jmenování likvidátora (LIQUIDATOR must be a „licensed insolvency practitioner“)

3.    CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION – dobrovolná likvidace z důvodu insolvence společnosti na návrh jejích účastníků / statutárních orgánů; předepsaný postup vyžaduje mj. ukončení činnosti společnosti, jmenování likvidátora LIQUIDATOR must be a „licensed insolvency practitioner“) a svolání schůze s věřiteli

4.    COMPULSORY LUQUIDATION – nedobrovolná likvidace podle nařízení soudu (WINDING-UP ORDER) vydaného na návrh věřitele; předepsaný postup vyžaduje mj. odvolání statutárních orgánů z funkce, kdy soudem ustanovený likvidátor přebírá v podstatě veškeré pravomoci


Pozn. V Irsku užívaná terminologie je mírně odlišná:

MEMBERS’ VOLUNTARY LIQUIDATION (UK) – MEMBERS’ VOLUNTARY WINDING UP (IE)

CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION (UK) - CREDITORS’ VOLUNTARY WINDING UP (IE)

Další info viz zde:

https://www.gov.uk/liquidate-your-company


AUSTRÁLIE

MEMBERS’ VOLUNTARY WINDING-UP – obdobný postup jako u MEMBERS’ VOLUNTARY LIQUIDATION v UK (viz výše)

Pozn. V případě PROPRIETARY COMPANY (Pty)* může být likvidátorem jmenována osoba, která není „REGISTERED COMPANY LIQUIDATOR“

CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION - obdobný postup jako u CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION v UK (viz výše)

COURT LIQUIDATION (COMPULSORY LIQUIDATION)

Pozn. Některé funkce soudu v procesu přebírá nebo dubluje Australian Securities & Investments Commission* http://www.business.tas.gov.au/starting … advantagesPoznámka na závěr: Z výše uvedeného je zřejmé, že CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION a COMPLUSORY (COURT) LIQUIDATION mají povahu insolvenčního řízení s likvidací majetkové podstaty společnosti a jejím následným zrušením.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK