Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-12-17 21:50:51

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Jedná se o termín z českého zákona o zadávání veřejných zakázek, který do velké míry představuje implementaci příslušným norem EU. Nicméně pojem „veřejná zakázka malého rozsahu“ a jeho definice ve zmíněném zákoně je výtvorem českého zákonodárce a nemá v příslušných normách EU žádný přesně odpovídající ekvivalent.

„Veřejná zakázka malého rozsahu“ je taková, jejíž hodnota v případě služeb a dodávek nepřesahuje 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě stavebních prací 6.000.000,- Kč bez DPH. Veřejné zakázky malého rozsahu nemusejí být zadávány prostřednictvím veřejného zadávacího řízení.

Příslušná legislativa EU se pouze obecně a varovně zmiňuje o zakázkách, udělovaných za zvláštních podmínek přímo vybranému zájemci, tedy bez veřejného výběrového řízení.

Zároveň se v legislativách anglicky hovořících zemích (především britské) ustáleně vyskytuje pojem „small-scale contract“, a to ať už v souvislosti s veřejnými zakázkami, nebo obecně.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme překlad:

SMALL-SCALE CONTRACT AWARDED DIRECTLY TO A SINGLE BIDDER

resp. možné další variace tímto směrem.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK