Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-08-26 09:58:55

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

CONCLUDE (AN AGREEMENT)

V překladech českých právních textů do angličtiny, resp. v právních dokumentech sepsaných rodilými mluvčími českého jazyka v angličtině, se stále poměrně často objevuje výraz "conclude" - an agreement, a contract etc. - ve smyslu českého "uzavřít" - smlouvu, dohodu atd.

CONCLUDE není obvyklým termínem užívaným v právních dokumentech sepsaných rodilými mluvčími anglického jazyka v tomto smyslu.

Nejde o vysloveně nesprávný překlad, protože výraz CONCLUDE má dva významy, které jsou v tomto kontextu více či méně aplikovatelné:

- to come to an agreement on ("conclude a sale")

- to bring about as a result; to bring about [a final settlement or agreement] ("conclude a peace treaty")

[source: www.merriam-webster.com, www.answers.com]

Nicméně platí, že u především sepsaných smluv jsou dominantní následující výrazy:

1. "make an agreement / a contract"

2. "enter into an agreement / a contract"

Případně pak:

3. "execute an agreement / a contract" - ve významu uzavření dohody/smlouvy se všemi náležitostmi nutnými k její právní platnosti, obvykle tedy u sepisovaných smluv ve významu jejich podepsání stranami.

Přesnější, a v tomto smyslu také v anglicky hovořícím světě obvykle užívaný, ekvivalent výrazu "CONCLUDE AN AGREEMENT" je "DOSPĚT K DOHODĚ". Tento obrat je navíc mnohem častější v obecném a novinářském jazyce než v jazyce práva.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK