Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-08-13 10:02:16

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

ZESPLATNĚNÍ

Pojem ZESPLATNĚNÍ se v ČR užívá v souvislosti s půjčkami a úvěry ve smyslu smluvní sankce, kdy porušení příslušné smlouvy jednou stranou (zpravidla nesplácení), které je v příslušných smluvních ustanoveních zakotveno jako hrubé porušení smlouvy s právem druhé strany smlouvu okamžitě vypovědět (odstoupit od ní), zakládá právo druhé smluvní strany smlouvu s okamžitou platností vypovědět (odstoupit od ní) a požadovat na smluvní straně, která se dopustila takového porušení, okamžité splacení celé dlužné částky, včetně úroku, často dále navýšené o zvýšenou úrokovou sazbu, poplatky atp., najednou.

V Common Law systémech tento právní akt obecně spadá pod hlavičku tzv. LIQUIDATED DAMAGES CLAUSES (Brit.) resp. ACCELERATED DAMAGES CLAUSES (USA), na jejichž základě však, jak již jejich název napovídá, jakákoli částka splatná nad výši skutečného dluhu ze smlouvy musí odpovídat náhradě škody vzniklé poškozené straně porušením smlouvy stranou druhou, jejíž výši bylo při vzniku smluvního vztahu možno odůvodněně nebo rozumně předpokládat.

Naopak, pokud by soud shledal, že příslušné ustanovení má spíše charakter sankce než opodstatněné náhrady škody, může je zneplatnit a ze smlouvy vyloučit.

Zajímavé základní pojednání o problému, vč. case law, viz např. zde:

http://studentlawjournal.co.uk/articles … amclau.htm

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK