Oznámení

Zde můžete po přihlášení vkládat své dotazy týkající se terminologických (případně gramatických nebo stylistických) problémů, které právníci řeší při své práci s cizojazyčnými texty. Budeme se snažit zodpovědět váš dotaz a poskytnout vám odbornou radu zdarma. Při formulaci dotazů prosíme o stručnost a jasnost. Naše odborné diskusní fórum se zaměřuje především na problémy právního překladu mezi ČEŠTINOU a ANGLIČTINOU. V rámci možností se však budeme snažit zodpovědět i dotazy na NĚMČINU, RUŠTINU a FRANCOUZŠTINU. Reakce účastníků diskusního fóra na sebe navzájem, budou-li se držet daného tématu,  jsou vítány.

!POZOR – TOTO NENÍ MÍSTO K ZADÁVÁNÍ PŘEKLADŮ!

#1 2012-07-30 14:17:36

Juristrans (EN)
Administrátor
Registrován: 2012-02-05
Příspěvky: 31

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Termín znamená hlasování bez svolání meetingu; ti, kdo mají hlasovat, se tedy fyzicky nesejdou a namísto toho hlasují „na dálku“.

Termín „per rollam“ znamená „by letter“. Obvykle jde tedy o hlasování korespondenční. Pokud to regulační rámec (obvykle stanovy společnosti) umožňuje, lze tento typ hlasování provádět i jinými „dálkovými“ prostředky, např. faxem, telefonem atp.

Termín „voting per rollam“ není v anglicky mluvících zemích obecně znám.

Známe a zažité ekvivalenty jsou:

"VOTING BY CORRESPONDENCE" resp. "CORRESPONDENCE VOTING"

(Pozn. I když tam, kde lze k uplatnění hlasovacího práva použít i prostředky hlasové komunikace, jako je telefonické hlasování, by bylo přesnější užití širšího termínu, např. (LONG-) DISTANCE VOTING.)

nebo

„POSTAL VOTING“

Výraz „postal vote“ je obvyklý u lidí, kteří se, hlavně z důvodů nějakých fyzických omezení, nemohou osobně dostavit k všeobecným volbám.

Offline

Zápatí

Technologie FluxBB | CZ a SK