• ŠIKANOZNÍ
 • PODPŮRCE, SMLOUVA O NÁPOM …
 • NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
 • NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - a …
 • LIKVIDACE SPOLEČNOSTI (LI …
 • EXEKUCE, EXEKUTOR ATD.
 • FREEHOLD
 • VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
 • LIST VLASTNICTVÍ
 • OPRÁVNĚNÝ / POVINNÝ Z VĚC …
 • DISPOZIČNÍ ZÁSADA (DISPOZICE)
 • ZÁDRŽNÉ
 • ÚČELOVÝ
 • WILL/SHALL
 • "TO ARBITRATE"