Ceny


ZÁKLADNÍ SAZBY ZA PŘEKLAD 2017

§  sazby uvedené v tomto ceníku se vztahují na tzv. překladatelskou normostranu („NS“)
§  jedna normostrana se rovná 1800 znakům textu, včetně mezer
§  sazby se vždy vztahují k rozsahu překladu, nikoli originálu

z cizího jazyka do češtiny

ANGLIČTINA – ČEŠTINA
FRANCOUZŠTINA – ČEŠTINA
NĚMČINA – ČEŠTINA
RUŠTINA – ČEŠTINA

z češtiny do cizího jazyka

ČEŠTINA – ANGLIČTINA
ČEŠTINA – NĚMČINA
ČEŠTINA – RUŠTINA

z cizího jazyka do cizího jazyka

RUŠTINA – ANGLIČTINA
ANGLIČTINA – RUŠTINA

 

400,-Kč
400,-Kč
400,-Kč
400,-Kč400,-Kč
400,-Kč
400,-Kč

 

600,-Kč
600,-Kč 

Základní sazbou (viz výše) se rozumí sazba účtovaná při požadavku na překlad průměrně náročného textu v rozumném dodacím termínu (max. 8 NS/pracovní den).

Při požadavku na expresní překlad, překlad rozsáhlejšího textu v příliš krátkém dodacím termínu, překlad nadstandardně náročného textu, nutnosti práce během dnů pracovního volna a pracovního klidu či v dalších odůvodněných případech účtujeme k výše uvedeným základním sazbám odpovídající příplatek.

PŘED PŘIJETÍM JAKÉKOLI OBJEDNÁVKY VÁM V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEJPRVE ZAŠLEME PŘEDBĚŽNOU CENOVOU KALKULACI A NÁVRH DODACÍHO TERMÍNU VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘEDBĚŽNÉ ANALÝZY DOKUMENTU K PŘEKLADU A VAŠICH POŽADAVKŮ.

UVEDENÉ SAZBY JSOU BEZ DPH

OSTATNÍ SLUŽBY

ÚČETNÍ & AUDITORSKÉ PŘEKLADY

650,- Kč/NS (+DPH)

KONTROLA A REVIZE PŘEKLADU

Kontrola a revize překladu znamená zapracování změn do překladu dříve přeložených dokumentů.

650,- Kč/h (+DPH)

LEGAL PROOFREADING

LEGAL PROOFREADING znamená kontrolu a adekvátní úpravy znění překladu rodilým mluvčím jazyka překladu s právním vzděláním. 

650,- Kč/h (+DPH)

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

1. dokumenty „standardizovaného typu“1: výpisy z rejstříků, zakládací listiny/stanovy společností, přiznání k dani, notářské zápisy, notářské doložky, aspostily, úřední formuláře atp.:

600,- Kč/tiskovou (fyzickou) stranu soudně ověřeného překladu (+DPH)  

2. ostatní dokumenty:

sazba za překlad + poplatek 200,- Kč/tiskovou (fyzickou) stranu soudního ověření  vyhotoveného překladu (+DPH)

1 1 V případě, že rozsah dokumentu „standardizovaného typu“ v NS podstatně převyšuje jeho rozsah v tiskových (fyzických) stranách, účtujeme metodou 2.