Anketa potřeb speciálního jazykového vzdělání


Společnost: *
Jméno a příjmení vyplňujícího: *
Kontaktní údaje vyplňujícího
E-mail: *
Telefon: *
Mobil:
Adresa:

* povinné údaje

1. V jaké konkrétní oblasti práva potřebují studenti komunikovat v cílovém jazyce?

2. Jakou konkrétní agendu řeší studenti v cílovém jazyce ve své praxi (uveďte prosím co nejvíce konkrétních příkladů)?

3. V čem konkrétně existuje potřeba zlepšení (uveďte prosím co nejvíce konkrétních příkladů)?

4. Na jakou jazykovou oblast má být kurz především zaměřen?

odborná terminologie
schopnost plynného mluveného projevu
schopnost porozumění mluvenému / psanému projevu
písemný projev

5. Preferují studenti akademické materiály nebo materiály z praxe?

6. Preferují studenti písemná cvičení nebo mluvnická cvičení?

7. Jsou studenti schopni dělat domácí úkoly (prosíme o realistickou odpověď)?

8. Používáte vlastní způsob testování?

9. Preferujete testování dodavatelem? Pokud ano, co konkrétně má test měřit?

10. O jak velkou skupinu studentů se jedná?

11. Je úroveň jazyka u všech studentů stejná nebo existují patrné rozdíly? Pokud existují patrné rozdíly, prosíme o konkrétnější popis.

12. Jaká má být celková délka výuky?

13. Jak často má výuka probíhat?

14. V jak dlouhých výukových blocích?

15. Kde bude výuka probíhat?

16. Jakou absenci studentů v průměru (%) předpokládáte?

17. Jaký má být konkrétní přínos požadovaného speciálního jazykového vzdělávání pro vaši společnost?

18. Máte zájem o ukázkovou hodinu výuky (60 min) zdarma?

19. Pokud jste byli nespokojeni s předchozími dodavateli speciální jazykové výuky, uveďte prosím hlavní důvody vaší nespokojenosti.

20. Jakým kritériím by měla vyhovovat osoba lektora (máte-li konkrétní požadavky)?

Vložte potvrzovací kód: