Právní překlady

Vítejte na stránkách překladatelské agentury JURISTRANS.

Naším cílem je stavět lepší most mezi světem práva a světem kultur a jazyků.

Specializujeme se na překlady právních textů a úzce související tématiky. Překlady jiných typů textů nezajišťujeme.

Úzce spolupracujeme výhradně s překladateli, kteří jsou odborníky na překlad právní tématiky. Hodnotný překlad právních textů vyžaduje, kromě vynikající znalosti zdrojového a cílového jazyka, něco navíc – dobrou orientaci v základní právní terminologii a právních institutech obou kultur.

Naši spolupracující překladatelé a korektoři spadají do dvou skupin:

  • praktikující právníci nebo lidé s úplným nebo částečným právním vzděláním, kteří jsou zároveň lingvisty
  • překladatelé, kteří prošli praxí velkých advokátních kanceláří, dlouhodobě se věnují právním překladům a průběžně se v tomto oboru dále vzdělávají

ČESKO-ANGLICKÝ GLOSÁŘ
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH